กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลอานันทมหิดลร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมประเทศป้องกันประเทศ และเทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยมี พลโทนภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมประเทศป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีฯและ พ.อ. ยุทธพล เทภาสิต ผอ.กองอายุรกรรม เป็นผู้แทน ผอ. รพ.อ.ป.ร.
 • DSC 2882
 • DSC 2884
 • DSC 2953
 • DSC 2891
 • DSC 2895
 • DSC 2869
 • DSC 2879
 • DSC 2871
 • DSC 2857
 • DSC 2859
 • DSC 2875
 • DSC 2876
 • DSC 2878
 • DSC 2899
 • DSC 2901
 • DSC 2904-2
 • DSC 2909
 • DSC 2915
 • DSC 2924
 • DSC 2925
 • DSC 2926
 • DSC 2928
 • DSC 2931
 • DSC 2932
 • DSC 2935
 • DSC 2940
 • DSC 2943
 • DSC 2944
 • DSC 2945
 • DSC 2946
 • DSC 2950
 • DSC 2956
 • DSC 2959
 • DSC 2973