รับมอบเงินจำนวน1แสนบาท จาก คุณสมศักดิ์ คุณจันทรัตน์ จิตติพลังศรี พร้อมด้วยบุตรธิดา บริษัท ซัยโจเดนกิฯ

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก คุณสมศักดิ์ คุณจันทรัตน์ จิตติพลังศรี พร้อมด้วยบุตรธิดา บริษัท ซัยโจเดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
 • 396041
 • DSC 0601
 • DSC 0604
 • DSC 0610
 • DSC 0614
 • DSC 0615
 • DSC 0616
 • DSC 0620
 • DSC 0621
 • DSC 0622
 • DSC 0623
 • DSC 0625
 • DSC 0627
 • DSC 0632
 • DSC 0640
 • DSC 0653
 • DSC 0657
 • DSC 0690
 • DSC 0700
 • DSC 0710