รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท Give Geen CBD Synergy Power

พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยหน.สนง.มูลนิธิ และผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน๑๑๓,๒๔๐ บาท จาก บริษัท Give Geen CBD Synergy Power ๒๐๑๖ ในวันที่๑๐ มค.๖๐

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox