ตำรับพระโอสถพระนารายณ์

ที่มาและวัตถุประสงค์

สมุนไพรภายในสวน

- สมุนไพรตามกลุ่มโรค

- ตำรับพระโอสถพระนารายณ์

แผนผังสวน

  • http://wowslider.com/
1 2 3 4 5 6 7 8
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7

ตำรับน้ำมันมหาจักร

ตำรับยาทาพระเส้น

ตำรับพระอังคบพระเส้นตึงให้หย่อนหรือยาประคบ

| จัดทำโดยกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล |