> > เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ และเข้าตอบคำถามในแบบทดสอบ รับหน้ากากผ้าเป็นของที่ระลึก มีจำนวนจำกัด 100 ชิ้นเท่านั้น