๑๓ ธ.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาคฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์ จำนวนเงิน ๗,๐๐๐.-บาท คุณชุ่ม แสวงทอง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท คุณธานินทร์ สานธิยากูน จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท และ คุณสิทธิพล อยู่สุข จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น เพื่อผ่าตัดหัวใจ และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

timeline_20211213_150749
timeline_20211213_150750
timeline_20211213_150751
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan