กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล Medicine Anandamahidal Conference (MAC 2019) : Smart Practice in Ambulatory Medicine ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา ชั้น 3 อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 

 

 

 

กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล Medicine Anandamahidal Conference (MAC 2019) : Smart Practice in Ambulatory Medicine ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา ชั้น 3 อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

เพื่อนแพทย์ท่านใดสนใจ ลงทะเบียน online ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ #MAC2019

https://drive.google.com/open?id=1Ve2_uv7C0QGprL9D3zmhuSX4T086m8wlVU7_vQ7ko6w

**สอบถามเพิ่มเติม**

--สำนักงานวิชาการโรงพยาบาลอานันทมหิดล โทร.036 785 891-5 ต่อ 38115