18-09-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
18-09-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเเละสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
18-09-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มที่ ๑.๕ เทสลาส จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาเช่า ๑ ปี ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ๔๘ รายการ ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน ดาวน์โหลด
30-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน ดาวน์โหลด
29-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
29-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดภาชนะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
29-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน ดาวน์โหลด
29-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
29-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร ดาวน์โหลด
21-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. จัดทำหลังคาทางเข้า-ออก ดาวน์โหลด
21-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
20-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.ค. ๖๓ ดาวน์โหลด
15-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองใช้ ดาวน์โหลด
14-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อ ผ้าคลุมที่นอนลม ดาวน์โหลด
14-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย ดาวน์โหลด
14-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำกองรักษาการณ์ ดาวน์โหลด
14-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ประจำห้องผู้ป่วยพิเศษ ดาวน์โหลด
10-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.ค. ๖๓ ดาวน์โหลด
09-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพัก ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หม้อแปลงกระแสไฟ ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงกาาร โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงกาารสร้างเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
08-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
02-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเเเซมหอผู้ป่วย ดาวน์โหลด
02-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ติดผนังกั้นห้อง ดาวน์โหลด
02-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลัง สาย ยย. ดาวน์โหลด
02-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรรี่แห้ง ดาวน์โหลด
02-07-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ดาวน์โหลด
01-07-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ก.ค. ๖๓ ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชั้นวางของอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นผ้า ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เย็น ๗ คิว ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้งานเวชนิทัศน์ ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สเปรย์พียูโฟม ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย
ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกใสทนความร้อน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โคมไฟฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีเมนต์ทากันซึม ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษบัตรคิวชนิดม้วน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สนับสนุนกองเวชกรรมป้องกัน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการรณงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๓ ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อคลุมกันเปื้อน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน ดาวน์โหลด
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ , เช็ดมือ ดาวน์โหลด
17-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ ดาวน์โหลด
22-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดเครื่องมือยึดกระดูกภายนอกแบบทิวบูล่าซิสเต็ม (External Fixator Tubular System)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.9-63) ดาวน์โหลด
22-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.5-63) ดาวน์โหลด
17-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก แบบรังสีเอกซเรย์สองค่าพลังงาน (Bone Mineral Density , Dual Energy X-ray) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.2-63) ดาวน์โหลด
17-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (X-ray system,portable) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.1-63) ดาวน์โหลด
16-06-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม (Mobile C-Arm X-Ray Unit)( ปซ.4-63) ดาวน์โหลด
16-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวช พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Gynecology Laparoscope with Camera System)( ปซ.3-63) ดาวน์โหลด
16-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer)( ปซ.8-63) ดาวน์โหลด
14-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับงานศัลยกรรมทั่วไป ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ( ปซ.7-63) ดาวน์โหลด
12-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ชนิดมีเตียง (Infant Radiant Warmer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.11-63) ดาวน์โหลด
12-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท ( ปซ.10-63) ดาวน์โหลด
12-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring)(ปซ.6-63) ดาวน์โหลด
19-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องไตเทียม (๓/๒๕๖๓) ดาวน์โหลด
14-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ) ดาวน์โหลด
14-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Ketoanalouge & nitrogen-free essential amino acid ที่ ปย. ๒๕/๖๓ ดาวน์โหลด
05-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide ๘ mg ปย.๒๔/๖๓ ดาวน์โหลด
01-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg ปย.๒๓/๖๓ ดาวน์โหลด
14-04-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ ดาวน์โหลด
14-04-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ ดาวน์โหลด
01-04-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลด
26-03-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ ดาวน์โหลด
26-03-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ปย.๑๘/๖๓ ดาวน์โหลด
25-03-2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ ดาวน์โหลด
17-03-2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
02-03-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ ดาวน์โหลด
20-02-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg ปย. ๑๗/๖๓ ดาวน์โหลด
18-02-2563 ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ บอร์ดไม้ก๊อก ดาวน์โหลด
18-02-2563 ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
18-02-2563 ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หัวปั๊มน้ำยาสำหรับล้างมือ ดาวน์โหลด
13-02-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg ปย. ๑๔/๖๓ ดาวน์โหลด
13-02-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Pravastatin ๔๐ mg ปย. ๑๓/๖๓ ดาวน์โหลด
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml ปย.๑๒/๖๓ ดาวน์โหลด
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg ปย.๑๐/๖๓ ดาวน์โหลด
29-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Panroprazole ๒๐ mg ปย.๑๑/๖๓ ดาวน์โหลด
21-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ALFUZOSIN ๑๐ mg ปย.๘/๖๓ ดาวน์โหลด
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg ปย.๙/๖๓ ดาวน์โหลด
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg ปย.๗/๖๓ ดาวน์โหลด
09-01-2563 ผู้ชนะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด
09-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg (ปย.(๖/๖๓) ดาวน์โหลด
09-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg (ปย.๔/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐mg (ปย.๕/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU (ปย.๓/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg (ปย.๒/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg (ปย.๑/๖๓) ดาวน์โหลด
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำเอกสารรับรองความพิการ ดาวน์โหลด
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค ดาวน์โหลด
13-11-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอว (งบเอดส์) ปพ.๑/๖๓ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ PMK ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมห้องเก็บอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรมโรงพยาบาล ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำซองประวัติผู้ป่วย ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลัง ดาวน์โหลด
08-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยาพิมพ์ต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการบรรยายทางวิชาการ วันหัวใจโลก ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบสายสื่อสาร ดาวน์โหลด
05-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมเเซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
04-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องยิงสติ๊กเกอร์ ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมเเซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลัง ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะสแตนเลส ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้บริการผู้ป่วย ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้ ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตะกร้าสำหรับใส่อาหาร ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ราวเเขวนหม้อเเสตนเลส ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้บริการผู้ป่วย ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลฟรุคโตส ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบตรวจสุขภาพประจำปี
ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน ก.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ WIFI ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตูห้องน้ำ-ห้องส้วม ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเรือนพักขยะ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ สาย ยย. ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเเซมหอบรรยายทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุซ่อมเปลี่ยนระบบประปาในอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์หมึกริบบอน ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกประจำห้องสวนหัวใจ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนวงกบหน้าต่างบานเกร็ดห้องน้ำ - ห้องส้วม ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ สาย ยย. ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์เวชนิทัศน์ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน EMS ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WIFI ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WiFi
ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เม็ดยาวัดคลอรีน ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษบัตรคิวชนิดม้วน ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่เข็นอาหารผู้ป่วย ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อนมผงเด็ก ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กสามตา ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โซฟาเหล็กปรับนอนได้ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
05-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเเซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
04-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องยิงสติ๊กเกอร์ ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยผู้ป่วย ดาวน์โหลด