16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ สาย ยย. ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์เวชนิทัศน์ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน EMS ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WIFI ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WiFi
ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เม็ดยาวัดคลอรีน ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษบัตรคิวชนิดม้วน ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่เข็นอาหารผู้ป่วย ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อนมผงเด็ก ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กสามตา ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โซฟาเหล็กปรับนอนได้ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด