14-04-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ ดาวน์โหลด
14-04-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ ดาวน์โหลด
01-04-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลด
26-03-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ ดาวน์โหลด
26-03-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ปย.๑๘/๖๓ ดาวน์โหลด
25-03-2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ ดาวน์โหลด
17-03-2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
02-03-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ ดาวน์โหลด
20-02-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg ปย. ๑๗/๖๓ ดาวน์โหลด
18-02-2563 ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ บอร์ดไม้ก๊อก ดาวน์โหลด
18-02-2563 ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
18-02-2563 ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หัวปั๊มน้ำยาสำหรับล้างมือ ดาวน์โหลด
13-02-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg ปย. ๑๔/๖๓ ดาวน์โหลด
13-02-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Pravastatin ๔๐ mg ปย. ๑๓/๖๓ ดาวน์โหลด
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml ปย.๑๒/๖๓ ดาวน์โหลด
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg ปย.๑๐/๖๓ ดาวน์โหลด
29-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Panroprazole ๒๐ mg ปย.๑๑/๖๓ ดาวน์โหลด
21-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ALFUZOSIN ๑๐ mg ปย.๘/๖๓ ดาวน์โหลด
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg ปย.๙/๖๓ ดาวน์โหลด
16-01-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg ปย.๗/๖๓ ดาวน์โหลด
09-01-2563 ผู้ชนะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด
09-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg (ปย.(๖/๖๓) ดาวน์โหลด
09-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg (ปย.๔/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐mg (ปย.๕/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU (ปย.๓/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg (ปย.๒/๖๓) ดาวน์โหลด
03-12-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg (ปย.๑/๖๓) ดาวน์โหลด
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำเอกสารรับรองความพิการ ดาวน์โหลด
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
29-11-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค ดาวน์โหลด
13-11-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอว (งบเอดส์) ปพ.๑/๖๓ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ PMK ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมห้องเก็บอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรมโรงพยาบาล ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำซองประวัติผู้ป่วย ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
13-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. คงคลัง ดาวน์โหลด
08-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยาพิมพ์ต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการบรรยายทางวิชาการ วันหัวใจโลก ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
07-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบสายสื่อสาร ดาวน์โหลด
05-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมเเซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
04-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องยิงสติ๊กเกอร์ ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมเเซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
01-11-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลัง ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะสแตนเลส ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้บริการผู้ป่วย ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้ ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตะกร้าสำหรับใส่อาหาร ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ราวเเขวนหม้อเเสตนเลส ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้บริการผู้ป่วย ดาวน์โหลด
31-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลฟรุคโตส ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบตรวจสุขภาพประจำปี
ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน ก.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
28-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ WIFI ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตูห้องน้ำ-ห้องส้วม ดาวน์โหลด
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเรือนพักขยะ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ สาย ยย. ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเเซมหอบรรยายทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุซ่อมเปลี่ยนระบบประปาในอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์หมึกริบบอน ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกประจำห้องสวนหัวใจ ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
22-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนวงกบหน้าต่างบานเกร็ดห้องน้ำ - ห้องส้วม ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ สาย ยย. ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์เวชนิทัศน์ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน EMS ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WIFI ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WiFi
ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เม็ดยาวัดคลอรีน ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษบัตรคิวชนิดม้วน ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่เข็นอาหารผู้ป่วย ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อนมผงเด็ก ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กสามตา ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โซฟาเหล็กปรับนอนได้ ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด
16-10-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
05-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเเซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
04-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วิทยุสื่อสาร ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องยิงสติ๊กเกอร์ ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมอาคารรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
01-10-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยผู้ป่วย ดาวน์โหลด