26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเพลิงสนับสนุน ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๙/๖๒ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๘/๖๒ ดาวน์โหลด
11-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๒/๖๒ ดาวน์โหลด
11-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๔/๖๒ ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์พร้อมเครื่องอ่านเเละแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ดาวน์โหลด
21-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดกาวน์ ดาวน์โหลด
21-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
21-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือน เม.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ขั้น ดาวน์โหลด
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดชื้อ ของใช้ราชการ ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ท่อปิดเครื่องช่วยหายใจสแตนเลส ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึก ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบ Wi-Fi ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมบ้านพักอาศัย ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
14--05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย ดาวน์โหลด
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่เตาแก๊ส ดาวน์โหลด
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นพรมและผ้าม่าน ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตู อัตโนมัติ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแชมบ้านพักอาศัยของทางราชการ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสมุดลงทะเบียนผู้ป่วย ดาวน์โหลด
18-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด
18-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 ดาวน์โหลด
10-04-2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑,๒ ๕ ก.พ. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดาวน์โหลด
29-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๒ ดาวน์โหลด
29-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๒ ดาวน์โหลด
26-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จัดเช่าเครื่องไตเทียม (๓-๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
27-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๒ ดาวน์โหลด
27-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๒ ดาวน์โหลด
27-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๒ ดาวน์โหลด
22-03-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ๓๐s ปย.๑๗/๑๒ ดาวน์โหลด
22-03-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ๒๘s ปย.๑๖/๑๒ ดาวน์โหลด
15-01-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
08-03-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มที่ ๑.๕ เทสลา (๒/๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
02-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๒ ดาวน์โหลด

 

 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐