30-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทาสีอาคารหมายเลข ๒๙๘/๔๐ ดาวน์โหลด
25-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.ค.๖๒ ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ดและประตูหอผู้ป่วย
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสต๊อกการ์ดยา
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณไฟเบอร์อ๊อฟติคระบบ PMK
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทาสีผนังหอผู้ป่วย
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมากั้นห้องพักเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด
26-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Injet
ดาวน์โหลด
24-07-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๓/๖๒ ดาวน์โหลด
23-07-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๕/๖๒ ดาวน์โหลด
23-07-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๑/๖๒ ดาวน์โหลด
23-07-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๐/๖๒ ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ดาวน์โหลด
23-07-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าตัดเย็บถุงใส่ผ้าและคลุมรถเข็นผ้า
ดาวน์โหลด
10-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็ว ดาวน์โหลด
09-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ก.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถขุดตัก ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำตรายาง ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,หมดอายุ ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค ดาวน์โหลด
08-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการ จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
05-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการ อบรมบุคลากรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจากงานประจำ ดาวน์โหลด
04-07-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒( ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๒ ) ดาวน์โหลด
03-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา ดาวน์โหลด
01-07-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเพลิงสนับสนุน ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๙/๖๒ ดาวน์โหลด
26-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๘/๖๒ ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ซ่อมเปลี่ยนวงกบประตูหอผู้ป่วย A๓
ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ทำใบตรวจทางพยาธิ ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
27-06-2562 ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
27-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
26-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องกระจายสัญญาณ ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าสำหรับตัดเย็บผ้าปูเตียงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้งานเวชนิทัศน์ ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมตั้งพื้น ๑๘ นิ้ว ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กสามตา ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองใส่ช้อน-ส้อม สำหรับบริการผู้ป่วย
ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลด
21-06-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้ทรงกลม ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องรับโทรศัพท์ดิจิตอลโชว์เบอร์ ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องปั่นอาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สาย พธ. ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้บุนวม ดาวน์โหลด
19-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. เพื่อใช้งาน
ดาวน์โหลด
14-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย
ดาวน์โหลด
14-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าขนหนูห่อประคบร้อน ดาวน์โหลด
14-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองพลาสติกใส ดาวน์โหลด
14-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลด
11-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๒/๖๒ ดาวน์โหลด
11-06-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๔/๖๒ ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซ่ม ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำห้องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำตะกร้าสแตนเลส ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าห่มผู้ป่วย ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วกรวยกระดาษน้ำดื่ม ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ลำโพงเสียงตามสาย ดาวน์โหลด
11-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
10-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเเบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ ดาวน์โหลด
10-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
10-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมซ่อมห้องหลวงวินิจเวชการ ดาวน์โหลด
10-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมห้องผู้ป่วยพิเศษ ดาวน์โหลด
06-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ประจำห้องปฎิบัติการ ดาวน์โหลด
06-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
05-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องสำรองไฟ ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรกล 2 ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรกล 1 ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าตัดเย็บสนับสนุนงานโภชนาการ ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กสามตา ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน ดาวน์โหลด
04-06-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลฟรุคโตส ดาวน์โหลด
31-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์พร้อมเครื่องอ่านเเละแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพลาสติก ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะ ๓๕ ลิตร ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บริการผู้ป่วย ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมโคจรติดเพดานพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมถังน้ำ ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมตั้งพื้น ๑๘ นิ้ว ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมติดตั้งผนังพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด
29-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันหล่อลื่น ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำ โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง โรคสมองเสื่อม ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำ โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคหอบหืดทันยุคประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำ โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคหอบหืดทันยุค ดาวน์โหลด
28-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกใสทนความร้อน ดาวน์โหลด
27-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถศัลยกรรมเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. เครื่องเขียน ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส. รพ.อ.ป.ร. เดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ ดาวน์โหลด
24-05-2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแชมปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ ดาวน์โหลด
21-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดกาวน์ ดาวน์โหลด
21-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
21-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือน เม.ย. ๖๒ ดาวน์โหลด
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ขั้น ดาวน์โหลด
16-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดชื้อ ของใช้ราชการ ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ท่อปิดเครื่องช่วยหายใจสแตนเลส ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึก ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบ Wi-Fi ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมบ้านพักอาศัย ดาวน์โหลด
15-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
14--05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย ดาวน์โหลด
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ดาวน์โหลด
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่เตาแก๊ส ดาวน์โหลด
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นพรมและผ้าม่าน ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตู อัตโนมัติ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแชมบ้านพักอาศัยของทางราชการ ดาวน์โหลด
13-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำสมุดลงทะเบียนผู้ป่วย ดาวน์โหลด
18-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด
18-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 ดาวน์โหลด
10-04-2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑,๒ ๕ ก.พ. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดาวน์โหลด
29-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๒ ดาวน์โหลด
29-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๒ ดาวน์โหลด
26-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จัดเช่าเครื่องไตเทียม (๓-๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
27-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๒ ดาวน์โหลด
27-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๒ ดาวน์โหลด
27-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๒ ดาวน์โหลด
22-03-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ๓๐s ปย.๑๗/๑๒ ดาวน์โหลด
22-03-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ๒๘s ปย.๑๖/๑๒ ดาวน์โหลด
15-01-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
08-03-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มที่ ๑.๕ เทสลา (๒/๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
02-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๒ ดาวน์โหลด

 

 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐