18-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด
18-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 ดาวน์โหลด
10-04-2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑,๒ ๕ ก.พ. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒ ดาวน์โหลด
04-04-2562 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดาวน์โหลด
29-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๒ ดาวน์โหลด
29-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๒ ดาวน์โหลด
25-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๒ ดาวน์โหลด
26-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา จัดเช่าเครื่องไตเทียม (๓-๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
27-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๒ ดาวน์โหลด
27-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๒ ดาวน์โหลด
27-03-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๒ ดาวน์โหลด
22-03-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ๓๐s ปย.๑๗/๑๒ ดาวน์โหลด
22-03-2562 ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ๒๘s ปย.๑๖/๑๒ ดาวน์โหลด
15-01-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
08-03-2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มที่ ๑.๕ เทสลา (๒/๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
02-01-2562 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๒ ดาวน์โหลด

 

 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐