25-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๓/๖๒ ดาวน์โหลด
25-12-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๗/๖๒ ดาวน์โหลด
25-12-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๕/๖๒ ดาวน์โหลด
25-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๒ ดาวน์โหลด
25-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๒ ดาวน์โหลด
25-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑/๖๒ ดาวน์โหลด
24-12-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๑/๖๒ ดาวน์โหลด
24-12-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๖/๖๒ ดาวน์โหลด
21-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๕/๖๒ ดาวน์โหลด
21-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๒ ดาวน์โหลด
18-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๔/๖๒ ดาวน์โหลด
18-12-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๒/๖๒ ดาวน์โหลด
18-12-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๐/๖๒ ดาวน์โหลด
18-12-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๙/๖๒ ดาวน์โหลด
12-11-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปพ.๑/๖๒ ดาวน์โหลด
13-09-2561 ผู้ชนะราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
13-09-2561 ผู้ชนะราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
04-10-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๔/๖๑ ดาวน์โหลด
25-09-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๓/๖๑ ดาวน์โหลด
18-09-2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๐/๖๑ ดาวน์โหลด
07-09-2561 ประกาศผู้ชะนะเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน ดาวน์โหลด
06-09-2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ) ดาวน์โหลด
05-09-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๑/๖๑ ดาวน์โหลด
02-09-2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเเสกนเอกสาร ดาวน์โหลด
30-08-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๒/๖๑ ดาวน์โหลด
29-08-2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมหลังคาดาดฟ้าคลินิกแพทย์ผสมผสาน A5 และผู้ป่วย C5 ดาวน์โหลด
28-08-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๐/๖๑ ดาวน์โหลด
24-08-2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายแบบที่ ๒ ดาวน์โหลด
26-07-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙/๖๑ ดาวน์โหลด
08-06-2561 ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
31-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
19-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๑ ดาวน์โหลด
16-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๑ ดาวน์โหลด
06-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๑ ดาวน์โหลด
26-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๑/๖๑ ดาวน์โหลด
11-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๑ ดาวน์โหลด
10-04-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๑ ดาวน์โหลด
05-04-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๑ ดาวน์โหลด
26-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๑ ดาวน์โหลด
23-03-2561 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้ออาหารปและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
14-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๑ ดาวน์โหลด
14-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๑ ดาวน์โหลด
12-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๑ ดาวน์โหลด
12-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๑ ดาวน์โหลด
09-01-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๑ ดาวน์โหลด
09-01-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๑/๖๑ ดาวน์โหลด

 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐