26-07-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙/๖๑ ดาวน์โหลด
08-06-2561 ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
31-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
19-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๑ ดาวน์โหลด
16-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๑ ดาวน์โหลด
06-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๑ ดาวน์โหลด
26-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๑/๖๑ ดาวน์โหลด
11-05-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๑ ดาวน์โหลด
10-04-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๑ ดาวน์โหลด
05-04-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๑ ดาวน์โหลด
26-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๑ ดาวน์โหลด
23-03-2561 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้ออาหารปและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
14-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๑ ดาวน์โหลด
14-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๑ ดาวน์โหลด
12-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๑ ดาวน์โหลด
12-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๑ ดาวน์โหลด
09-01-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๑ ดาวน์โหลด
09-01-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๑/๖๑ ดาวน์โหลด

 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐