26-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๑ ดาวน์โหลด
23-03-2561 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้ออาหารปและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
14-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๑ ดาวน์โหลด
14-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๑ ดาวน์โหลด
12-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๑ ดาวน์โหลด
12-03-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๑ ดาวน์โหลด
15-02-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๑ ดาวน์โหลด
09-01-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๑ ดาวน์โหลด
09-01-2561 ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๑/๖๑ ดาวน์โหลด

 

 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐