13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕)

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕)

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕)

ดาวน์โหลด

13-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕)

ดาวน์โหลด

30-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕)

ดาวน์โหลด