23-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด๒๐๐ ปอนด์)สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
21-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ ๒ จุดบริการ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
31-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำสายรัดข้อมือผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๗๗/๘๓ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตู้ Rack เก็บสายพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบล็อคประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วยประจำเดือน ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมอนใยสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. บรรจุอาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๗๗/๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
21-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรภัณฑ์ผู้ป่วย โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูอลูมิเนียม โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักสลัดผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำที่ใส่ขวด ICD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้า Sterile ๒ ขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟสำหรับระบบโปรแกรมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลังยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
28-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคลินิกระบบทางเดินหายใจ ARI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซองประวัติผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอินเตอร์คอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ในเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับพรื้นที่ลาดด้านหน้าอาคาร ๖/๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือไนไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อกาวน์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน รพ.สนาม และผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องใบสั่งซื้อชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์และหมึกริบบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-10-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด