27-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ งบลงทุนฯ สาย พธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ส.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่และใบเลี่อยสายพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
27-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมแซมอาคารรักษาพยาบาล(ช่างประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังน้ำพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กไฟชนิดมีล้อเก็บสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นแบบตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นตะแกรงเหล็ก ๓๗๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ขวดพลาสติกใส่อาหารเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นตะแกรงเหล็ก ๒๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมประตูห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้แถวสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนระบบตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงแบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถ้วยกระดาษชานอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเบรกรถพ่วงรถศัลยกรรมเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดหัวเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
21-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาดกลางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมแซมอาคารรักษาพยาบาล(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
20-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย. (งานช่างประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ของผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
20-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปลั๊กสามตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
20-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ราชการในการผลิตยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ที่วางสิ่งอุปกรณ์ (Pallet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าห่อเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
23-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุอาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพื้นเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือไนโตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไมค์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้กับเครื่อมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แฟ้มประวัติผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มการประเมิณความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
20-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ก.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
16-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
16-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุณหภูมิตู้เขย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
16-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสงป้องกัน UV หอผู้ป่วย RCU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
16-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบดปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารหมายเลข ๑๖๖/๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้องหน่วยเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน เม.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าอาคาร ๒๖๗/๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
13-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดฯ _ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
10-06-2565
ดาวน์โหลด
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการฝึกอาชีพ (ตัดผม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบล้างตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องปั่นอาหารโถแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กล็อคเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
01-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด๒๐๐ ปอนด์)สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
21-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ ๒ จุดบริการ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
29-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน เม.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟระบบโปรแกรมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
28-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะทำงานสำหรับแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นของตะแกรงสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สร้างโรงเรือนพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมเพดานและกริ่งไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่รถจักยานยนต์สามล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะทำงานสำหรับแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดสครัป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
25-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ งบลงทุนฯ สาย พธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุทำโครงการนิเทศมาตรการป้องกันโรคลมร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคลมร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มี.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตึกปฏิบัติการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน เม.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือน มี.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน เม.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นซีดีพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบคล้องเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน เม.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
22-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตู้ Rack เก็บสายพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบล็อคประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วยประจำเดือน ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมอนใยสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. บรรจุอาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
02-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
09-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
08-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๗๗/๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ดาวน์โหลด
21-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรภัณฑ์ผู้ป่วย โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูอลูมิเนียม โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
12-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
11-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักสลัดผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบสำคัญความเห็นแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
07-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำที่ใส่ขวด ICD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้า Sterile ๒ ขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟสำหรับระบบโปรแกรมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลังยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
28-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคลินิกระบบทางเดินหายใจ ARI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซองประวัติผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอินเตอร์คอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ในเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
23-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับพรื้นที่ลาดด้านหน้าอาคาร ๖/๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
03-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือไนไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อกาวน์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน รพ.สนาม และผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
28-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องใบสั่งซื้อชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
20-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์และหมึกริบบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
04-10-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด