05-01-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วกรวยกระดาษน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์แก่ทหารกองประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
30-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดอบรมให้ความรู้โรคเอดส์แก่ทหารกองประจำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
29-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
27-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้ประจำห้องตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งลำโพง Code CPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ลำโพงเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สนับสนุนหอผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมตั้งพื้นสามขาพร้อมปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ,ชุดทดสอบอาหารและผงทดสอบค่า Total Chjorine Reagent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
26-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาล้างเเละปรนนิบัติบำรุงเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เก็บรองเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับ ผอ.กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ของใช้สำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมการ์ด ELU ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
21-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษบัตรคิวชนิดม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
19-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ปจด. ก.ย. ๖๓ ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดภาชนะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
01-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถบริการผู้ป่วย ปจด.ต.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-10-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด