14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
14-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดภาชนะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
05-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
01-10-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถบริการผู้ป่วย ปจด.ต.ค.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
01-10-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลด